พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร

พิธีเดินสวนสนามเพื่อ

Read more