สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างค่านิยมสุจรติและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการป้องกันผลประโ

Read more