โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับอนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ

โครงการอบรมคุณธรรมจร

Read more

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลร

Read more